Reflect to Act – Unicef

Met de Reflect to Act tool kunnen leraren of instructeurs met hun studenten even stilstaan bij thema’s zoals identiteit, stereotypen en kansen. Alle thema’s vertrekken vanuit het kinderrechten kader en stimuleren de ontwikkeling van het kind.

Werkelijke applicatie

onlinetool.unicef.be

Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties is de grootste organisatie voor kinderen en hun rechten in de wereld.

Hun werk van Unicef wordt uitsluitend gefinancierd door vrijwillige bijdragen van overheden en privé donaties.

Hun missie draait om zeven onderling verbonden domeinen, die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling van het kind.

De tool Reflect to Act moet hier in bevorderen!

Van reflectie tot actie voor kinderrechten

Deze Reflect to Act tool stelt leraars in staat om vanuit het kinderrechten kader stil te staan bij thema’s zoals identiteit, stereotypen en kansen.

Unicef bedacht het basis concept van deze tool en staat in voor de publicatie en informatie. Vulpo draagt zijn steentje digitaal bij!

6 thema’s uitgelicht

Reflect to Act gebruikt doorheen de tool 6 thema’s die op hun beurt de ontwikkeling van het kind gaan stimuleren.

Identiteit, gevoelens en gedachten, kinderrechten en participatie, stereotypen en vooroordelen, gelijkenissen en kansen. 6 sleutels tot het succes van reflectie tot actie voor kinderrechten!

Analyse als startpunt

De eerste tool was verouderd en voldeed niet meer aan de hedendaagse regels van het web.

Na een grondige analyse bundelden we al onze bevindingen in een rapport en stelden concrete oplossingen voor.

Op deze manier werd de tool niet alleen hersteld maar kon tegelijkertijd extra functionaliteiten worden toegevoegd.

Ontwikkeling

Tijdens het volledige proces kon realtime de evolutie van het project mee volgen.

Concreet zorgde dit voor een open en aangename samenwerking met een enorme transparantie.

Onze gebruikte tools

tool Laravel

Bent u actief in het onderwijs?

Vulpo is gespecialiseerd in specifieke software,  ook in het onderwijs. Dit kan variëren van een eenvoudig systeem tot de meest complexe omgevingen. Vulpo maakt de software dat leraren, mentoren, studenten… tijd bespaard en de kans geeft om optimaal te werken zodat er geen extra tijd verloren gaat.

Neem contact op